Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2014

lawendowe-ukojenie
Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak się trwoni całe życie
— Seneka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobnoxious obnoxious
lawendowe-ukojenie
Li­zaki za­mieniły się na pa­piero­sy, niewin­ne stały się dziw­ka­mi. Pra­ca do­mowa umarła śmier­cią na­turalną, a te­lefo­ny są używa­ne w kla­sie. Co­la za­mieniła się w wódkę, a ro­wery w sa­mocho­dy. Niewin­ne po­całun­ki przeis­toczyły się w dzi­ki seks. Pa­miętasz kiedy "za­bez­pie­czać się" znaczyło włożyć na głowę hełm? Kiedy naj­gor­szą rzeczą jaką mogłaś usłyszeć od chłopa­ka było to, że jes­teś głupia. Kiedy ra­miona ta­ty były naj­wyższym miej­scem na ziemi, a ma­ma była naj­większym bo­hate­rem? Twoimi naj­gor­szy­mi wro­gami było Two­je rodzeństwo? Kiedy w wyści­gach chodziło tyl­ko o to, kto po­bieg­nie szyb­ciej? Kiedy woj­na oz­naczała tyl­ko grę kar­cianą. Kiedy wkłada­nie spódniczki nie oz­naczało, że jes­teś suką. Je­dyny­mi "nar­ko­tyka­mi" było le­kar­stwo na kaszel, a zioło oz­naczało piet­ruszkę, którą Two­ja ma­ma wrzu­cała do zu­py? Naj­większy ból ja­ki czułeś to pie­cze­nie zdar­tych ko­lan i łok­ci. I kiedy pożeg­na­nia oz­naczały tyl­ko "do zo­bacze­nia jut­ro"... 
Reposted fromdzizaa dzizaa viaobnoxious obnoxious
lawendowe-ukojenie
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaobnoxious obnoxious
lawendowe-ukojenie
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viaobnoxious obnoxious
lawendowe-ukojenie
7809 c813
Reposted frommelodyjna melodyjna viaobnoxious obnoxious
lawendowe-ukojenie
0215 3809 500
Reposted fromnutt nutt viaobnoxious obnoxious

May 06 2014

lawendowe-ukojenie

Wiesz, czuję, że powinnam coś z tym wszystkim zrobić. Mówiąc 'to wszystko' nawet nie wiem o co mi chodzi.. Nic nie wiem oprócz tego, że potrzebne mi zmiany. Chce się rozwijać, znaleźć coś, co kocham, zakochać się z wzajemnością. Chcę w końcu być szczęśliwa. Potrzebne mi dużo motywacji, druga osoba i zajęcie, które sprawi, że jest mi lepiej. Dużo muzyki, to też. Chcę, żeby ktoś uważał, że jestem interesująca, chcę intrygować. Chcę przeczytać dużo książek, skupić się na wnętrzu. Chcę zrobić tyle rzeczy..

April 27 2014

lawendowe-ukojenie

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 21 2014

lawendowe-ukojenie
Nie ma nic bardziej złudnego niż zdjęcie: zdaje nam się, że na zawsze utrwalamy jakiś szczęśliwy moment, podczas gdy stwarzamy tylko powód do tęsknoty. Naciskamy migawkę i hop, po sekundzie ta chwila znika.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka

April 16 2014

lawendowe-ukojenie
Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście. Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć...
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 10 2014

1213 0a82

spiralway:

RASPBERRY AND RED: WHERE IS AIR na We Heart It https://weheartit.com/entry/76238032/via/rebelontheinside

Reposted fromtosiaa tosiaa vialookbook lookbook
1219 fc14
Reposted fromtosiaa tosiaa vialookbook lookbook

10 rzeczy, o których myśli się za dużo :)

1. O tym, kim chcą wszyscy inni abyś był. Niech Twoje działania napędza Twoja dusza, nie innych.

2. O tym, czego się obawiasz. Twój strach przed niepowodzeniem jest znacznie gorszy niż ono samo.

3. O starych ranach. One stanowią Twoją mądrość a blizny są efektem uzdrowienia.

4. O marzeniach, których nie realizujesz. Przestań myśleć - do dzieła. Po prostu! :)

5. O sytuacjach, na które nie masz wpływu. Niektóre wydarzenia w życiu po prostu muszą się stać i już.

6. O tym, czego nie posiadasz. Policz wszystkie dobre rzeczy, które masz i ciesz się nimi!

7. O popełnionych błędach. Teraz jest czas, aby “zrobić to dobrze” - wykorzystaj tę szansę :)

8. O tym, by imponować innym. To naprawdę niesamowite, co można osiągnąć, jeśli nie martwisz się o to, co wszyscy wokół Ciebie myślą.

9. O tym, że projekt przewyższa Twoje możliwości. Wcale nie, nie patrz tak szeroko, podziel go na drobne, prostsze do wykonania części.

10. O innym czasie i miejscu. To, gdzie teraz jesteś jest dokładnie tam, gdzie powinieneś być, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być jutro.

Reposted fromkacperzag kacperzag vianivea nivea
lawendowe-ukojenie
0388 da9b 500
Reposted frommariola mariola vialookbook lookbook
lawendowe-ukojenie
1152 49a2
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasamozatrucie samozatrucie
lawendowe-ukojenie
Nie mam ochoty na udawanie życia.
— Stanisława Fleszarowa-Muskat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
lawendowe-ukojenie
1019 ddf7 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
1901 9b99
Reposted fromtayfun tayfun viasamozatrucie samozatrucie

March 26 2014

lawendowe-ukojenie
ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
i ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— ale mnie dziś boli świat.
lawendowe-ukojenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl